به گزارش سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ ستاد آواز کردی، مظهر خالقی در مراسم اختتامییه کنگره بین لمللی کرد با تاکید بر اجرای کنگره بین المللی مشاهیر رد گفت:

فرهنگ بر بنیاد با هم زیستن خلق شده است، پس با قبول یکدیگر در کنار هم باشیم.

وی افزود: در کنار هم زیستن رسمی است که پروردگار بنا نهاده است، پس با قبول یکدیگر رسم پروردگار را بجا آوریم. اینجا شهر و دیار من است اما من این شهر را با مستوره اردلان ها و آایت الله مردوخ ها می شناسم چون آنها زندگی کردن و هنر و علم فرا گرفتن رابه ما آموختند.

خالقی تاکید کرد: من امروز به راستی افتخار می کنم که در سنندج هستم و در میان عزیزانی هستم که سالهای سال است به دنبال آنها می گشتم. ایران همیشه به هنر و هنرمندانش پر آوازه بوده است.

این هنرمند نامی با اشاره به هنر فلکلور عنوان کرد:فلکلور بر اساس با هم زندگی کردن پی ریزی شده است انسان ها فرهنگ را پایه ریزی کردند تا بتوانند بر آن اساس در کنار هم با آشتی زندگی کنند.

استاد خالقی افزود:اگر چیزی ناکوک هم وجود دارد این مسائل توسط کدخدای ده و روسا افزوده شده است و ماندگار نیست. همه ما فرهنگ را از طبیعت گرفتیم و اگر طبیعت را می خواهیم پس یکدیگر را قبول کنیم.

وی درباره کنگره گفت: من این حرکت فرهنگی را از طریق دانشگاه احساس کردم که مشخص است حرکتی انسانی و فرهنگی است اولین پشتیبان این حرکت عظیم هم آقای استاندار بودند. من افتخار می کنم که بازگشتم با این رویداد بزرگ فرهنگی هم راستا بود و امیدوارم تداوم داشته باشد و با هم این راه را طی کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: