به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، داستان فیلم «آقای مهربان» با اشاره به داستان ضامن آهو و ارتباط با امام رضا (ع) نقل شده ، ولی این بار موضوع از زاویه دید دیگری مطرح می شود و تا اواسط فیلم شاید بیننده نتواند حدس بزند که این فیلم قراراست ماجرای ضامن آهو را روایت کند. در این فیلم حیوانات بیشه متفق القول اند که آدم ها موجودات بسیار خطرناکی هستند و باید تا جایی که می شود از آن ها دوری کرد و هر حیوانی با آدم ها زندگی کند خصوصیات بد انسان ها را به خود خواهد گرفت. با زخمی شدن کبوتر و افتادن او به دست انسان ها ، سایر حیوانات او را تنها می گذارند و دیگر حاضر به صحبت با او نیستند ولی ...

شنبه 22 تیر ساعت 18:00 به وقت تهران ، «الصیاد الرئوف» در مدت زمان 82 دقیقه و دوبله شده توسط سیدعلی حسینی در شهر دمشق سوریه به سفارش گروه کودک و نوجوان شبکه الکوثر بر روی آنتن است.