به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ برنامه «نوافذ» شبکه العالم در این قسمت با طرح موضوعاتی به بررسی نقش هنر در گسترش آگاهی مردم و اینکه تا چه زمانی هنر به عنوان یکی از وسایل جنگ نرم می تواند بر ذهن مخاطب تاثیرگذار باشد، می پردازد.

همچنین در تعریف جنگ نرم بیان می شود هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه‌ای است که جامعه را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می‌دارد. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و… از اشکال مختلف جنگ نرم است.

این برنامه با دعوت از میهمانانی چون؛ جهاد ایوب؛ منتقد هنری، حسین حمدان؛ بازیگر، باقر کرکی؛ کارشناس رسانه های نوین و هادی قبیسی؛ محقق سیاسی، به کنکاش در خصوص تاثیر گذارترین رسانه ارتباط جمعی بر ذهن مخاطب می پردازد.

ورود به بحث سینمای هالیوود و استراتژی های حاکم برآن واهداف حاکمان و سرمایه گذاران آن در بدست گرفتن افکار مخاطبان نیز موضوعی است که در این برنامه توسط کارشناسان به چالش کشیده می شود.

برنامه «نوافذ» با اجرای حنان ضیا، ساعت 21 به وقت تهران از شبکه العالم پخش می شود.