به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جدیدترین آمار فروش فیلم های درحال اکران در تهران و شهرستان ها به شرح ذیل است:

متری شش و نیم: ۲۸ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

تگزاس۲ : ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

شبی که ماه کامل شد: ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

سرخپوست: ۱۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان

ما همه با هم هستیم: ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان

سامورایی در برلین: ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان

زهرمار: ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان

ایکس لارج: ۴ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

نیوکسل: ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان

قصر شیربن:۹۰۰ میلیون تومان

سرکوب: ۴۰۵ میلیون تومان

تپلی و من: ۳۲۰ میلیون تومان

کار کثیف: ۲۰۰ میلیون تومان

قسم: ۱۰۰ میلیون تومان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: