به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ با توجه به درخواست تعدادی از مدیران آموزشگاه های موسیقی در سال گذشته، پیگیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری، دفتر موسیقی و دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری، سازمان امور مالیاتی کشور، آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از مصادیق معافیت از مالیات بر اساس قانون اعلام و به ادارات امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد.

در اجرای مقررات بند "ل" ماده 139 مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 دستورالعمل اجرایی ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 32 ماده یادشده به انضمام جدول مصادیق فعالیتهای معاف موضوع بند "ل" ماده 139 یادشده که آموزش موسیقی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آن جمله است؛ به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ شد و در حال اجراست. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: