به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ سریال «سالهای دور از خانه» در قسمت چهاردهم یک اتفاق مبارک و قابل تقدیر را رقم زد.

اگر مخاطب این سریال بوده باشید متوجه خواهید شد که این مجموعه نمایش خانگی در هر قسمت به یکی از هنرمندان تقدیم می شود که به نظر اقدامی متفاوت و قابل توجه است.

اما در قسمت چهاردهم شاهد این بودیم که در دل داستان خبر فوت حسین محب اهری جانمایی شده بود و به شکلی خاص این موضوع با یک مینی کلیپ به گوشه ای از فاینال سریال در این قسمت تبدیل شد.

اقدامی که از سوی مجید صالحی و تیم سریال «سالهای دور از خانه» رخ داد و اتفاقی قابل تقدیر است.