به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون در صفحه شخصی اش نوشت: نادبیران و نامدیران جشنواره های سینمایی و تخریب گران سینمای کشور که عملکردهای غلط و نابودگرانه آن ها در فروپاشی سینمای ایران، درتاریخ هنر و سینمای کشور بی نظیر است، دست در دست یاران مافیایی و دوستان پولشوی خود، همچنان بر روی پول و اموال ملت خیمه زده و در پوشش طرح ها و برنامه های سینمایی، در نهایت کج فهمی، بازهم به اغواگری مردم مشغول اند.

اینان که با تکه و پاره کردن جشنواره معتبر فیلم فجر سابق و مقتول ساختن جشنواره آبرومند پیشین کودک و نوجوان و حیف و میل بیت المال روی سنگ پاره هم سفید کرده اند، با روی بافی و فانتزی سازی، هنوز در اندیشه فریب مردم و ایجاد حیات خلوت جدید برای پرکردن جیب خود هستند.

نادبیر جشنواره موسوم به ملی فجر به تازگی در جایی اعلام فرموده است که در فکر ایجاد یک مجموعه باشکوه، جهت برگزاری جشنواره یاد شده است. او و رفقای اشتباهی اش به جای ترمیم و اصلاح جشنواره ای که ویران کرده اند، درصدد آرایش و تزیین جشنواره خود که از بنیاد اشتباهی است ،هستند!

به راستی این افراد از خود چنانچه خدا را باور دارند که عوام فریبی هایشان نشان می دهد، ندارند از خدا و مردم شرم نمی کنند؟ اینان که باید بابت غلط ها و تخریب هایشان از مردمی که اموال آنها را حیف و میل می کنند، شرمنده بوده و پوزش بخواهند، با قلدری و سماجت، بیراه خود را ادامه می دهند. به خدا شرم و حیا، چیز هایی خوبی اند، ولی چه فایده که جماعت مورد بحث از آن بویی نبرده اند!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: