به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ آمار فروش فیلم‌های روی پرده در تهران و شهرستان‌ها به شرح ذیل است:

شبی که ماه کامل شد/ ۷۷ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۷ میلیارد و ۷۱ میلیون تومان

سرخپوست/ ۴۸ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳ میلیارد و ۷۳ میلیون تومان

ما همه با هم هستیم/ ۱۹ سینما/ ۶۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان

سامورایی در برلین/ ۱۳ سینما/ ۹۴ روز نمایش/ فروش کل: شش میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان

زهرمار/ ۵۵ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان

ایکس لارج/ ۹۳ سینما/ ۴۷ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان

قصر شیرین/ ۱۰۹ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۸۹۸ میلیون تومان

نیوکاسل/ ۷۵ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون تومان

تپلی و من/ ۱۰۱ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل: ۸۵۸ میلیون تومان

قسم/ ۶۹ سینما/ ۱۴ روز نمایش/ فروش کل: ۷۵۳ میلیون تومان

ایده اصلی/ ۹۵ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: ۷۱۹ میلیون تومان

سرکوب/ ۵۵ سینما/ ۲۱ روز نمایش/ فروش کل: ۶۲۲ میلیون تومان

جانان/ ۴۲ سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: ۶۶ میلیون تومان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: