به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ دکتر احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش سیما و رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی معاونت سیما در جمع استادان برجسته زبان فارسی از کشورهای ترکیه، رومانی، پاکستان، بنگلادش، آذربایجان و نیز استادان بزرگ زبان فارسی در ایران همچون دکتر مهدی محقق، دکتر پورنامداریان و دکتر ژاله آموزگار در چهاردهمین گردهمایی بین اللملی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در ارومیه گفت: علت اصلی نگاه غرب به شرق در توجه کامل غرب به فرهنگ شرقی به واسطه زبان های جامع فرهنگی و تمدنی و غنای زبانی شرق است. زبان های شرقی به واسطه غنای محتوایی، صندوقچه حفظ و گسترش فرهنگ شرقی هستند.

دکتر احمدی با تاکید بر نقش اصلی زبان فارسی و ادبیات ایرانی به عنوان زبان محوری علم در جهان، از زبان فارسی به عنوان پشتوانه اصلی میراث ایرانی و اسلامی یاد کرد.

رئیس ستاد حفظ و ترویج و زبان و ادبیات فارسی سیما با تاکید بر کارکرد اصلی رسانه در این زمینه افزود: امروز رسانه ملی با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و راهبردهای ریاست سازمان در صدد نقش آفرینی جریان ساز در حوزه تمدنی زبان فارسی است.

دکتر احمدی با اشاره به تدبیر دکتر میرباقری معاون محترم سیما برای فعال شدن ستاد حفظ و ترویج و زبان و ادبیات فارسی سیما افزود: معاونت سیما با توجه به گستردگی شبکه های سراسری و میزان بالای نفوذ این شبکه ها در ایران با بیش از 80 درصد بیننده اقدام به راه اندازی این ستاد کرده و شبکه آموزش به عنوان شبکه محوری زبان فارسی همراه با شبکه های یک، دو و سه به عنوان شبکه های معین انجام این مهم را به عهده دارند.

مدیر شبکه آموزش سیما اضافه کرد: موج بزرگ حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی در شبکه های سراسری با همکاری فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و انجمن ادب فارسی دانشگاه های بزرگ کشور و نیز دستگاه های متولی موضوع، جدی تر و نزدیک تر پیگیری می شود و برنامه ریزی متعددی به زودی با محوریت این ستاد، علاوه بر برنامه های موجود قبلی، تهیه و پخش خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: