به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در این برنامه ایده تبدیل منطقه آزاد تجاری مغان از طریق بسترسازی برای همکاری های تجاری با جمهوری های شوروی سابق و نیز نقش و کارکرد متفاوت آن در ایجاد اشتغال در دو سوی مرز و تولیدات کشاورزی و وجود صنایع تبدیلی که کلید شکوفایی اقتصادی و مکمل منطقه آزاد تجاری است، مورد پردازش قرار می گیرد.

ناصر معظمی کارشناس مسائل گمرکی در استودیوی برنامه از تهران و آذر مهدی اف به عنوان فعال اقتصادی از شهر باکو در کشور آذربایجان پیرامون موضوع فوق به بیان نقطه نظرات می پردازند.

همچنین عملکرد مناطق آزاد در کنار مرزهای مشترک ایران و آذربایجان و تجربه پربار گذشته از راه اندازی مناطق آزاد در کشور در توسعه اقتصادی و مبادلات تجاری همسایگان از محورهایی است که در برنامه بحث می شود.

«میزگرد سیاسی» (کمپاس) پنج شنبه 18 مهر ساعت 21:00 به وقت تهران با اجرای جبار علایی و تهیه کنندگی قهرمان نورانی درآباد بر روی آنتن کانال آذری شبکه سحر است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: