به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ آخرین آمار فروش فیلم‌های روی پرده به شرح ذیل است:

«مسخره باز» در ۹ روز اکران؛ ۱میلیارد و۲۵۰میلیون

«شاه کش» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۰میلیون

«درخونگاه» در ۱۶ روز اکران؛ ۹۰۰ میلیون

«سال دوم دانشکده من» در ۱۶ روز اکران؛ ۵۸۰میلیون

«پیلوت» در ۲۳ روز اکران؛ ۵۰۰میلیون

«ماجرای نیمروز: رد خون» در ۲۳ روز اکران؛ ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون

«کلوپ همسران» در ۳۰ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون

«مردی بدون سایه» در ۳۰ روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۱۰میلیون

«کروکودیل» در ۳۰ روز اکران؛ ۳۴۰میلیون

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: