به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر دوشنبه ۲۹ مهر به شرح ذیل است:

ایده اصلی/ 23 سینما/ 69 روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و 18 میلیون تومان

ماجرای نیمروز؛ رد خون/ 146 سینما/ 25 روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و 775 میلیون تومان

قسم/ 11 سینما/ 76 روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و 837 میلیون و 550 هزار تومان

کلوپ همسران/ 69 سینما/ 32 روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و 155 میلیون تومان

تپلی و من/ 20 سینما/ 83 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 638 میلیون 270 هزار تومان

مسخره باز/ 72 سینما/ 11 روز نمایش/ یک میلیارد و 415 میلیون تومان

مردی بدون سایه/ 35 سینما/ 32 روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 289 میلیون تومان

شاه کش/ 50 سینما/ 32 روز نمایش/ فروش کل: 948 میلیون تومان

درخونگاه/ 100 سینما/ 18 روز نمایش/ 906 میلیون تومان

سال دوم دانشکده من/ 90 سینما/ 18 روز نمایش/ 607 میلیون تومان

پیلوت/ 57 سینما/ 25 روز نمایش/ فروش کل: 506 میلیون تومان

کروکودیل/ 24 سینما/ 32 روز نمایش/ فروش کل: 269 میلیون تومان

آبی به رنگ آسمان/ 27 سینما/ 25 روز نمایش/ فروش کل: 77 میلیون و 220 هزار تومان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: