شهرام گیل‌آبادی، کارگردان و مدیرعامل خانه تئاتر، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا در رابطه با وضعیت جشنواره تئاتر فجر گفت: به طور کلی جشنواره ها کارکرد خودشان را دارند اما اگر جشنواره‌ای در فرهنگ و اقتصاد رشته ای مانند تئاتر توان اثرگذاری در پیش برد یک استراتژی  نداشته باشد در واقع دچار انسداد استراتژیک هست.

وی ادامه داد: زمانی که به مرورِ جشنواره های کشور خودمان می پرداختم؛ متوجه شدم درصد حمایت از تئاتر در بودجهِ تعریف شده؛ بسیار رقم پائینی است. یعنی ما اصل و فرآیند را رها کردیم و درواقع بیشتر از آن که از خود تئاتر حمایت اقتصادی کنیم بیشتر به جشنواره‌ها این توجه را نشان می‌دهیم.  در کل تئاتر ما اقتضاعی است و به گونه‌ای نیست که توجهی به روند و یا استراتژی به تولید فکری کشور داشته باشد. دلیل آن هم این است که اساسا این جشنواره زدگی را در تئاتر ایران برای خودم هنوز معنایی پیدا نکردم جز اینکه درحال حاضر تئاتر را به سمت یک فضای دستی و بدون برنامه پیش می‌بریم.

مدیرعامل خانه تئاتر بیان داشت: جشنواره‌ها به نسبت امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد عملکرد  متفاوتی  دارند. گاهی اوقات جشنواره‌ها تاثیر به سزایی در فرایند شکل گیری تولید فرهنگ از طریق تئاتر در سال ندارند و تمام ذهنیت را به مسیر جشنواره ای سوق می دهند. در صورتی که باید به سمت مردمی بودن بروند، چون هدف اثرگذاری بر روی جامعه و مردم است. به عقیده من جشنواره‌های ما از پایه و اساس دچار مشکل هستند.

او در ادامه اظهار داشت: دبیر جشنواره تئاتر فجر این قدرت را که توانایی عملیاتی کردن پیشنهادهای استراتژیک را داشته باشد ندارد، بنابراین در وهله اول تئاتر باید تکلیفش را باخودش مشخص کند.

گیل‌آبادی تصریح کرد: دبیر جشنواره نادر برهانی مرند در این بخش که با یک چارچوب پیش می رود موفق عمل کرده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این نظر من در حوزه سیاست‌گذاری و تعریف استراتژیک باید به سمت عملیاتی شدن حرکت کند. چون ما نسبت به تئاتر و چارچوب کلی و سیستم تئاتری کشور دچار مشکل هستیم، از آنجایی که جشنواره ها جدای از سیستم کلی نیستند پس نمی توانیم پیشنهاد استراتژیک برای جشنواره تئاتر بدهیم و اگر پیشنهادی هم هست باید به صورت اجرایی باشد و زمانی که مشکل کلی در حوزه برنامه ریزی تئاتر داریم پیشنهاد اجرایی هم به جشنواره تئاتر کارکرد ندارد.

خبرنگار: مینا سجادی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: