به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا، مصطفی کیایی طی یک گفت‌وگو اظهار داشت: در هفته گذشته فضای سوتفاهم برانگیزی پیرامون فیلم بوجود آمد که موجب بوجود آمدن حساسیت هایی پیرامون فیلم شد که خوشبختانه بعد از صحبت هایی که با برخی از نهادهایی که روی فیلم حساس شده بودند، داشتیم بعد از تماشای فیلم به همراه دستگاه قضایی فضای بوجود آمده پیرامون فیلم تلطیف شد و توانستیم از دیروز فیلم را اکران کنیم. البته بعد از نمایش فیلم برای قوه قضائیه توسط ارشاد در حد چند دیالوگ  ممیزی هایی  برای کاهش حساسیت ها روی فیلم اعمال کردیم که تاثیری در فیلم نداشت.

منبع: سینمامعیار