به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، رونق تولید، لازمه حمایت از صادرات غیر نفتی، اقدامات وزارت صمت در حوزه رونق تولید و سهم بخش معدن  در توسعه اقتصادی از دیگر محورهای گفتگوی رضا رحمانی با بینندگان خواهد بود.

نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت کاری از گروه سیاسی شبکه یک است که شنبه ها پس از سریال شبانگاهی روی انتن می رود.