به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، ابراهیم المدهون کارشناس سیاسی حاضر در استودیوی العالم درخصوص نظام بحرین و وابستگی اش برای بقا به حمایت کنندگان خارجی و عدم اعتماد مردم به دولت بحرین، گفتگو خواهد کرد.

وی به صراحت تحلیل خواهد کرد که انگلیس به طور مستقیم به نظام کنونی بحرین، قدرت داده و آن را به روی کار آورده است تا حکومت کند و دولت بحرین همواره برای بقا و ادامه کار خود به حمایت کشورهای خارجی نیازمند است. به همین دلیل اعتمادی بین مردم و حاکمان بحرین وجود ندارد و این به جهت خللی است که درحاکمیت وجود دارد. 

المدهون همچنین در پاسخ به سوال مجری در مورد سرکوب معترضین به وضعیت معیشت توسط نیروهای مزدور خارجی، اشاره خواهد کرد که سربازان بحرینی چون فرزند همین وطن هستند، نسبت به هم وطنانشان دلسوز هستند و شرایط و سختی مردم را درک می کنند. اما مزدوران خارجی با وعده پول و تابعیت و ایجاد بدبینی نسبت به مردم به تحریک آنان پرداخته و موجب رفتار بی رحمانه آنان می شوند. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: