به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، در برنامه امشب با حضور کارشناسان سیاسی، بن بست بنی گانتز برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی و نیز مسائل پیش روی انتخابات فلسطین بررسی خواهد شد.

در این برنامه توجه داده خواهد شد که جنبش حماس در یک بیانیه اعلام کرده یک سری مشورت ها با تمامی گروه های فلسطینی و جامعه مدنی برای فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام انتخابات انجام خواهد داد.