به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، مسعود فراستی، جواد طوسی و محمد تقی فهیم در برنامه هفت به تندی از فیلم «مطرب» انتقاد کردند. مسعود فراستی مخاطبان «مطرب» را لمپن‌های طبقه متوسط دانست و گفت: مخاطب فیلم طبقه متوسطی هستند که دست در کار تولید ندارند و از نظر فرهنگی لمپن هستند. مخاطب فیلم لمپن‌هایی هستند که ویژگی‌های لمپن را ندارند. لمپن طبقه متوسطی هستند که از لمپن بورژوازی ارتزاق فرهنگی می کنند و مدینه فاضله‌شان را همین آشغال نشان می‌دهد.

پرویز پرستویی در واکنش به صحبت‌های فراستی و دو منتقد دیگر این برنامه نوشت: سه منتقد معلوم الحال نقد فروش ،مردم یا بهتر بگویم تماشاچیان فیلم مطرب را که از هر طیف و طبقه ،از مردم عادی گرفته تا روشنفکر و خانواده شهید و ...(به استناد کامنت ها و فیلم های موجود از مخاطبین) را لمپن و بی فرهنگ خطاب می کنند. متاسفانه ما جماعت سینمایی همیشه به فحش و ناسزا و تهمت شنیدن عادت داریم از ماست که برماست تا بلا سرخودمان نیاید دست به کاری نمی زنیم ،ولی هیچوقت حاضر نمی شویم به مردم لقب لمپن و بی فرهنگ بدهیم و اگر پیش بیاید جانمان را برای مردم میدهیم و خود را خادم مردم میدانیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: