به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، ارزیابی واقعی از توان و ظرفیت نفت و گاز شیل برای تأثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی، شناخت دشواری ها و هزینه های فرایندهای استخراج و فراوری نفت شیل، تشریح اهداف آمریکا (اقتصادی- انرژی، سیاسی، ژئوپلیتیکی و...) از بزرگنمایی نفت شیل در قالب واژه‌سازی‌هایی نظیر انقلاب نفتی شیل، تبیین محورهای تبلیغاتی رسانه های آمریکا درباره منابع نفتی شیل از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

کالبدشکافی ابعاد تبعات زیست‌محیطی استخراج نفت شیل و نقض قواعد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در این خصوص در دوره ترامپ، بررسی بیماری های ناشی از استخراج نفت شیل مانند سرطان و ایجاد مشکل در تولد کودکان، واکاوی تبعات استخراج نفت شیل از دیدگاه اندیشکده‌های جهانی و صاحب‌نظران بین المللی و داخلی، تحلیل ارتباط بین استخراج نفت شیل و افزایش زمین لرزه ها، تبیین رویکرد کشورها به استخراج نفت شیل از منظر مباحث زیست‌محیطی و چشم‌انداز استخراج نفت شیل در آمریکا از جمله مواردی است که این پژوهش به آن می پردازد.

پژوهش «رویکرد آمریکا به نفت شیل بر تبعات زیست محیطی و رویکردهای رسانه ای)» توسط علی عرب صالحی نصرآبادی نگاشته شده و سهراب قربانی حصاری، نظارت علمی آن را بر عهده داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: