به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، مجموعه مستند « آمریکا نگاهی از درون» تولید شبکه مستند رسانه ملی با بررسی شرایط زندگی شهروندان آمریکایی به انتقاد از نظام سیاسی و اجتماعی کشور آمریکا می پردازد. 

حقوق بشر ، دموکراسی ، یازدهم سپتامبر، حقوق مسلمانان آمریکائی ، رسانه های پوششی، رسانه بی طرف ، نظام نوین جهانی، رویای آمریکائی یا کابوس آمریکائی ، حقوق سیاهپوستان و سرخپوستان آمریکایی ، رسانه ها و پوشش اخبار از جمله موضوعاتی است که در این مستند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

این مجموعه در 5 قسمت 25 دقیقه ای هر شنبه از کانال اردوی شبکه جهانی سحر پخش می شود.

«آمریکا نگاهی از درون» را وصال خاتمی کلور برای کانال اردو دوبله و زبانگردانی کرده است که امروز ساعت 16:32 دقیقه از این کانال پخش می شود و ساعت 23 هم بازپخش می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: