به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ رضا رفیع مجری برنامه"شکرخند" در برنامه اش از این نویسنده و طنزپرداز  یادی کرد  و گفت: این مرد با مرام و معرفتی که در عرصه طنز از همان جوانی خوش درخشید و آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشت که باید از زبان خودش گفت: فانظروا بعدنا الی الآثار..... یادش و نامش تا همیشه گرامی و گرم و گیرا باد. چون مرام و معرفت اخلاقی خودش چشمگیر بود؛ مناسب حال دیدم که چند بیتی از همان مثنوی بلند "با معرفت های عالم" او را بخوانم که تو گویی تا همیشه احوالپرس مردم سرزمین خویش است. خاصه این روزان و شبان که هزار و یک گرفتاری گفته و ناگفته دارند شاید بیش از همیشه به امثال زروئی ها نیاز دارند که دل آنها را به آینده روشن کند و لبان آنها را طرحی از تبسم همراه با تفکر زند. نه خنده هایی از سر لودگی و بی دردی و ادابازی که متاسفانه گاه بیشتر خریدار دارد؛ چون مردم را به تفکر وادار نمی کند. خنده های حواس پرت کن! خندیدن های به زور که سطحی و تصنعی بودنش از دور فریاد می زند....... بگذریم!..... بگذارید چند بیتی دیگر از همان مثنوی فوق الذکر را کتابت کنم و ثواب آن را نثار آن عزیز سفر کرده که صد قافله دل همره اوست.....

آی جماعت، چطوره احوال‌تون؟

چی مونده از صفای پارسال‌تون؟

نگین فلانی از لطیفه خسته است

خداگواهه من دلم شکسته است

با خنده شماس که جون می‌گیرم

برای تک‌تک شما می‌میرم

حتی اگه فقیر و بی‌پول باشید

دلم می‌خواد که شاد و شنگول باشید

خونه‌هاتون چرا خوش‌آب و رنگ نیست؟

چی‌شده؟ خنده‌تون چرا قشنگ نیست؟

حرفهای گریه‌دار نمی‌پسندین؟

می‌خواین یه جوک بگم کمی بخندین؟

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: