به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ بررسی جایگاه دلار در نظم نئو لیبرالی آمریکا؛ هژمونی پولی و منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا؛ شیوه‌های استفاده ابزاری امریکا از دلار در تعاملات جهانی، مصادیق استفاده ابزاری امریکا از دلار در معادلات جهانی ؛ از ارکان اصلی پژوهش «استفاده ابزاری آمریکا از دلار و چشم‌انداز آن» است.

نقش دلار در پیشبرد جنگ تعرفه‌ای ترامپ؛ تبعات استفاده ابزاری آمریکا از دلار بر اقتصاد جهانی ، واکنش های تقابلی قدرت های تجدید نظر طلب از جمله چین و روسیه به استفاده ابزاری آمریکا از دلار ، راهکارهای کشورها برای مقابله با سلطه دلار ، دیدگاه های اندیشکده ها و صاحب نظران در خصوص استفاده ابزاری آمریکا از دلار روند پژوهشی جایگاه دلار ، چشم انداز استفاده ابزاری امریکا از دلار در دوره ترامپ، به همراه رویکردهای رسانه ای از جمله موضوعاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

پژوهش «استفاده ابزاری آمریکا از دلار و چشم‌انداز آن» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر مهدی هدایتی شهیدانی، نگاشته شده و دکتر رضا میرطاهر نظارت علمی آن را بر عهده داشته اند.

در تدوین این پژوهش همچنین از نظرات چندین نفر از صاحبنظران موضوع در قالب مصاحبه بهره برداری شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: