به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در حکم انتصاب سعید اشناب مدیر شبکه پنج آمده است: 

نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در تخصصهای گوناگون رسانه ملی به ویژه در حوزه پخش به « مدیریت پخش» منصوب ¬می¬شوید.

پخش آینه و نمایشگاه نوآوریها و محصول تلاش تمام برنامه¬سازان، همکاران و مدیران شبکه است که با آرایش مطلوب و احترام به برنامه¬ریزی مخاطب می¬تواند ارزشی جدید بیافریند.

امید است با بهره¬گیری از ظرفیتهای مختلف شبکه و مداقه در مأموریتها به بالندگی و پیشرفت مستمر نائل آیید.

"محسن ساری" دانش اموخته دکتری جامعه شناسی که پیش از این مسئولیت مدیریت پخش شبکه آموزش، مستند و تامین برنامه شبکه آموزش را برعهده داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: