به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ دیپلماسی گردشگری و ارتباط آن با دیپلماسی رسانه ای ، نقش دستگاه دیپلماسی رسانه ای در ترویج گردشگری، تعریف گردشگری و انواع آن ، جایگاه صنعت گردشگری در ایران ، نگاهی به تجارب رسانه ای و دیپلماسی گردشگری در کشورهای فرانسه، مالزی و ترکیه ، نگاه رسانه ای به جاذبه های گردشگری ایران؛ جاذبه های گردشگری ایران از منظر رسانه های خارجی از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

موانع و چالش های دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی ایران ، اهمیت و ضرورت های تاسیس شبکه بین المللی گردشگری ، نقش رسانه های برون مرزی در ترویج گردشگری از جمله مباحثی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

پژوهش « راهکارهای رسانه ای برون مرزی برای تقویت صنعت گردشگری ایران» را دکتر مهدی طاهری نگاشته و حسن بهشتی پور نظارت آن را بر عهده داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: