به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام مهران احمدی به شرح زیر است:

نمیدانم از کی رفتارهای خیلی معمولی وموظف آدمهای جامعه تبدیل به واژه عظیم فرهنگ شد البته میتوانم حدس بزنم از کجا شروع شد اما در این چند خط شاید جا نداشته باشد .

فی المثل اشغال نریختن در کوی و برزن، درست رانندگی کردن، ارام حرف زدن در اماکن عمومی ،سرک نکشیدن در موبایل، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردن، حمام رفتن(حداقل ماهی ٤بار)،استفاده بهینه ودرست از انرژی ، شامل(اب برق گاز بنزین) احترام گذاشتن به رای ونظر دیگران وفحاشی نکردن (از خواهر ومادر وزن وبچه )وهمه انچه که همگان میدانند وباید بدانند.

این عقب ماندگی اسمش عقب ماندگی فرهنگی نیست که بسیار واژه غریبی است برای این رفتارها یعنی لزوما هر کسی این کارها را انجام میدهد انسان با فرهنگی نیست بلکه اینها خرده روابط بسیار بسیار مبرهن و بدیهی هر جامعه شهر نشینی است که انسانها که خیر ،کلونی زنبورها و مورچگان نیز، به آن قائل هستند.

ختم به اینکه ما تا نتوانیم از عهده همین روابط اجتماعی کوچک بر اییم، همین آش است و همین کاسه ، و از هیچکس جز خودمان نباید توقع داشته باشیم با این تفسیر هر انچه که هست و داریم و میبینیم و بر سرمان میاید حقمان است و از سرمان زیاد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: