امیرعباس پیام، فیلمنامه نویس، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و هنر برنا درمورد اینکه فیلمنامه نویسان چه میزان به موضوعات اجتماعی، هنجارها ، قواعد و قوانین مدنی مانند قانون‌های رانندگی هنگام نگارش فیلمنامه توجه می کنند؟ اظهار داشت: هنگام نگارش فیلمنامه باید به موضوع رعایت قوانین در فیلم حتما توجه شود چرا که سریال‌ها و فیلم های سینمایی از تیزرهای تبلیغاتی اثر گذاری به مراتب بالاتری دارند. بدون شک فیلمنامه نویسان این قوانین را باید در فیلمنامه مطرح کنند اما بخشی از این اجرا نکردن قوانین و هنجارها منوط به اجراست و عموما در سیستم تولیدات نمایشی فیلمنامه نویسان به ندرت هنگام فیلمبرداری در صحنه حضور دارند و از وقایعی که سر صحنه فیلمبرداری رخ می‌دهد بی اطلاع هستند و به عقیده من رعایت این بخش برعهده کارگردانان است چراکه برخی اوقات فیلمنامه نویس این قواعد را در فیلمنامه درج می کند اما حین فیلمبرداری و بازی بازیگران این قوانین و قواعد رعایت نمی شوند.

این نویسنده در مورد این که چه فاکتورهایی در فیلمنامه فیلم یا سریال لازم است تا آن اثر نمایشی باعث تغییر حال و احوال مردم شود گفت: این که چه فیلم و سریالی با کدام ژانر برای تماشاگران پخش شود به سیاست گذاری ها و مسئولین ربط دارد. پرداختن به مشکلات روز آن جامعه درست است و حتی ممکن است با پرداخت به این موضوعات باعث همزادپنداری و تخلیه روحی روانی مخاطب شود.

پیام در پاسخ به این سوال که انتخاب ژانر توسط نویسنده صورت می گیرد یا سفارش تلویزیون به فیلمنامه نویس است بیان داشت: عموما همیشه اینطور بوده که نویسنده طرحی را تحویل می دهد و بررسی می شود و تصویب خواهد شد پس از تصویب سیاست های آن مدیران و... رو این فیلمنامه و طرح اعمال می‌شود. عموما هم اعمال نظرات باعث ضعیف شدن کار و درجایی هم باعث نابودی آن اثر می شود.

خبرنگار: مینا سجادی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: