به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور تا عصر شنبه ۲۱ دی به شرح ذیل است:

مطرب/ 143 سینما/ 63 روز نمایش/ فروش کل: 32 میلیارد و 597 میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ 86 سینما/ 63 روز نمایش/ فروش کل: 10 میلیارد و 197 میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ 98 سینما/ 63 روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و 46 میلیون تومان

زیر نظر/ 134 سینما/ 14 روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و 740 میلیون تومان

بنیامین/ 100 سینما/ 64 روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و 470 میلیون تومان

جان دار/ 72 سینما/ 28 روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و 654 میلیون تومان

جهان با من برقص/ 115 سینما/ هفت روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و 182 میلیون تومان

23 نفر/ 71 سینما/ 28 روز نمایش/ فروش کل: 968 میلیون تومان

آخرین داستان/ 11 سینما/ 42 روز نمایش/ فروش کل: 460 میلیون تومان

آشفتگی/ 25 سینما/ 21 روز نمایش/ فروش کل: 432 میلیون تومان

سونامی/ 48 سینما/ 14 روز نمایش/ فروش کل: 216 میلیون تومان

مشت آخر/ 22 سینما/ 22 روز نمایش/ فروش کل: 167 میلیون تومان

اژدر/ 46 سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: 46 میلیون تومان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: