به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور تا عصر دوشنبه ۲۳ دی به شرح ذیل است:

مطرب/ ۱۴۴ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل: ۳۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۸۳ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۹۲ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۹۹ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۳۰ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد تومان

بنیامین/ ۹۸ سینما/ ۶۶ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان

جان دار/ ۶۸ سینما/ ۳۰ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۱۱۷ سینما/ ۹ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۰ سینما/ ۳۰ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۸ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۶ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ ۷۴۳ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۹ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل: ۴۶۳ میلیون تومان

آشفتگی/ ۲۵ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: ۴۴۴ میلیون تومان

سونامی/ ۴۷ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: ۲۲۷ میلیون تومان

مشت آخر/ ۲۱ سینما/ ۲۴ روز نمایش/ فروش کل: ۱۷۱ میلیون تومان

اژدر/ ۵۵ سینما/ پنج روز نمایش/ فروش کل: ۶۶ میلیون تومان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: