در حاشیه نشست فیلم سینمایی «خروج» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که با حواشی بسیاری از جمله مجادله ابراهیم حاتمی کیا با یکی از خبرنگاران همراه بود، به یکباره و بدون هیچ مقدمه ای فرامرز قریبیان خبر خداحافظی اش از بازیگری در سینما را رسانه ایی کرد و دلیل آن را مسئولین سینمایی خواند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: