جواد عزتی با پنج فیلم دست خالی به خانه رفت تا همه طرفداران سینما بابت این مسئله به نوعی مغموم شوند. عزتی تنها برای فیلم نیکی کریمی نامزد شد اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند او می توانست برای فیلم های «شنای پروانه» «مغز استخوان» و حتی «خورشید» هم نامزد کسب سیمرغ باشد اما در عین ناباوری و برخلاف نظر همه کسانی که فیلم ها را در جشنواره دیدند عزتی با این جمله که «کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خر کیه؟» جشنواره را دست خالی به پایان رساند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: