رضا امیرخانی از نویسنگان مهم و مطرح کشور است که کتاب های او همیشه نه تنها در زمره کتاب های پرفروش کشور قرار دارد بلکه با سروصدای فراوانی همراه است. خبرگزاری برنا گفتگوی مفصلی با رضا امیرخانی انجام داده که تفصیل آن را در ایام نوروز می توانید مطالعه کنید.

لینک کوتاه خبر