به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، متن یادداشت شبنم مقدمی به شرح زیر است:

با محمد بحرانی... در مجموعه ی « دوپینگ »

که این شب ها مهمان چشم های شماست.

_ کوشش مان این بود از پس ِتلخی های ۹۸ ، شب های نوروز ۹۹ را کمی برای تان شیرین کنیم. پس مقابل ِ آن همه پشت ِ چشم نازک کردن و متلک و طعنه و‌کنایه ها که از دوست و غیر ِ دوست ...آشنا و نا آشنا ، می دیدیم و می شنیدیم ، ایستادیم تا هدف ، محقق شود. تا لبخندی به لب های شما بیاید. دل مان می گرفت گاهی ،از جو زدگی ها ...از بی معرفتی ها...از قضاوت های بی دلیل و بی مورد ،اما ادامه می دادیم به این امید که حال و احوال ِ نه چندان خوش ِ مردم مان ، شده حتی کَمَکی عوض شود. حالا که می بینم در این شرایط ِ خاص و البته سخت ،که ناچاریم در خانه بمانیم ، به دل تان نشسته ایم و مایه ی اندک دلخوشی و خُردک لبخندی شده ایم ، خوشحال می شوم که از بحران ِ حرف و نظر های آزار دهنده و گاه خُرد کننده ! عبور کردیم و به هرسختی که بود، محمل به منزل رساندیم.

سپاس برای محبت ِ همیشه بی دریغ تان.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: