به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ بهناز جعفری شعری به مناسبت روز جهانی تئاتر سروده است که در ذیل می خوانید:

«از جهان بی‌تئاتر می‌ترسم.

از سکوت سهمگین تماشاخانه‌های جهان می‌ترسم...

ازین زوزه‌ی باد که می پیچد لای صندلی‌های خالی

فرقی هم نمی کندبرایش

تهران میلان آتن نیویورک لندن رم پاریس...

سکوت مهیب همه چیز را بلعیده

خالی خواب خاک

هی گوش کن تیزتر و دورتر

صدای عصای ادیپ شهریار را می‌شنوی از خرابه‌های تبای!

این گنجشک‌های شلوغ بهارنه!

گوش کن دورتر از سکوت

صدای چکاچاک شمشیرزن‌های شاه‌لیر

و شیهه‌ی اسبهای مدهآ ...

صدای اشکهای افیلیا ست

حتی صدای شستن دست‌های لیدی جان را از بقیه‌ی دست شستن‌ها تمیز می‌دهی

چه سکوت نامیمونی

صدای پای گودو؟!

و مرغ‌های دریایی در آسمان بی‌نام

مردان بی‌بال و بالش آهک

خوش به حال روح پدرهملت ته ندارد و هیچ است همیشه «هیچ»

از جهان بی‌تئاتر می‌ترسم

از این همه سکوت و سکون بی‌شکوه بی‌بازتاب 

شاید ارواح این شب‌ها تئاتر می‌بینند در این سالن خالی بی نور...شاید هم فرشته‌ها...»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: