الهام غفورى تهیه کننده سریال پایتخت در گفت و گو با خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر خبرگزارى برنا گفت:

براى ساخت دو قسمت پایانى منتظر مهیا شدن شرایط هستیم و منتفى شدن فینال فصل ششم به هیچ وجه صحت ندارد.

به هر حال سریال پایتخت جز معدود سریال هایی است که مخاطبانش در هر حال پیگیر اخبار و اطلاعات مربوط به ساخت و زمان پخش آن هستند و البته در این مسیر نیز شایعاتى گاه به گوش مى رسد. به همین دلیل با الهام غفوری صحبت کردیم و او عدم ساخت فینال سریال پر مخاطبش را تکذیب کرد و افزود در انتظار مهیا شدن شرایط هستیم و در صورتى که همه چیز دست به دست هم بدهد قطعا فینال پایتخت ساخته مى شود.

خبرنگار: پيروز قهرماني

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: