به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مسعود همامی، پیام ملکیان، رضا شربتی، عبدالرضا زارعی، وحید عسگری، علی جلیلی، روح الله سیف اللهی، مصطفی احمدی، محمدرضا خانزاده، گوران یرکوویچ و سالار افرسیابی، ترکیب اصلی سیاه جامگان مقابل ماشین سازی خواهند بود.