به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، احسان مریدیان، ساسان انصاری، ایوب والی، محمد اهل شاخه، حمید بوحمدان، بختیار رحمانی، احمد عبدالله زاده، سینا مریدی، میثم دورقی، سروش سعیدی و محمود مطلق زاده، 11مرد اصلی سعداوی مقابل نفت آبادان خواهند بود.