به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، سعید مهدی پور، ادسون هنریکه دا سیلوا، امین قاسم نژاد، سعید مهری، سعید قائدی فر، محمد رحمتی، حسین ابراهیمی، شهاب زاهد، حمیدرضا علی عسگری، فردین عابدینی، سجاد گرایلی، سید مرتضی محفوظی، اتابک زارعی و عزیز ابراهیم اف، ترکیب اصلی ماشین سازی مقابل سیاه جامگان خواهند بود.