به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، برنامه این تست گیری به صورت زیر است:

رده سنی زیر 15 سال (متولدین 81/10/11 به بعد )

به مدت 4 روز از ساعت 15:30

96/8/19  روز اول

96/8/26 روز دوم

96/9/3 روز سوم

96/9/10 روز چهارم