شهلا ناظریان پنج اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به علت ایست قلبی درگذشت

نظر شما