خبرگزاری برنا اولین تصاویر از برداشته شدن موانع خانه میرحسین موسوی را منتشر کرد.

نظر شما