نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، به همراه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری بازدید کرد در این بازدید گابریلا سرویلیا خیمنس وزیر علوم و فناوری و ویلمار کاسترو سوتلدو وزیر کشاورزی ونزوئلا نیز حضور داشتند

نظر شما