رئیس جمهور: دولت برای رفع مشکل آب اصفهان برنامه دارد، اطمینان داریم با کمک مسئولان و مردم این مشکل برطرف خواهد شد. استان اصفهان استان کشاورزی، گردشگری، قطب صنعتی است و می‌تواند قطب علم و فناوری باشد، همچنین این استان نیروی انسانی کارآمدی دارد. حل مشکل آب به نوعی از مدیریت نیاز دارد که مردم باید در آن همکاری داشته باشند، اعتباراتی نیز برای این امر در نظر گرفته شده است.

نظر شما