درد و دل یک تولید کننده: ۱۵ سال است مافیا می‌گوید نمی‌گذارم کار کنی و موفق هم بوده پیگیری ساماندهی چرخه صادرات و واردات بزرگترین اقدام شماست محسنی اژه‌ای: جزئیات و مصادیق موضوعی که مطرح کردید را به صورت ویژه پیگیری می‌کنیم؛ شش روز بعد اطلاع می‌دهم.

نظر شما

  • ناشناس

    آفرین براژه‌ای‌اما جناب‌‌روزبروزناامنی‌وسرقط درجامعه زیادتر می‌شود چرا حکم اسلام درباره سارقین وقطع‌کردن دست اجرا نمیشود