پیاده‌روی اربعین در کشمیر

صدها نفر از مردم کشمیر، از صبح امروز از نوگام سرینگر به سمت بمینا بودگام برای گرامیداشت اربعین پیاده‌روی کردند.

نظر شما