اشتغالزایی با آب و خاک

یک جوان ایرانی توانست با نگاهی متفاوت به فرهنگ سفال، علاوه بر تولید محصولات سفالی جدید، هنرجویان کم توان را در کارگاه خود مشغول به کار کند.

نظر شما