در ناآرامی‌های امروز مهاباد ۳ نفر جان خود را از دست دادند

نظر شما