مشکلات فرآیند تصویب لایحه بودجه از زبان سخنگوی دولت

مشکلات فرآیند تصویب لایحه بودجه از زبان سخنگوی دولت بهادری جهرمی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران: در خصوص لایحه بودجه ما مشکلی در فرآیند تصویب بودجه داریم دولت با کار کارشناسی یک سری منابع واقعی را پیش بینی می کند می گوید ما این مقدار پیش بینی منابع داریم متناسب با آن هم هزینه های پیش بینی می شود متاسفانه در فرآیند تصویب این اتفاق می افتد برای اینکه بخواهند هزینه های بیشتری تحویل شود به حوزه عمومی و اجرایی منابعی پیش بینی می کنند که از ابتدا مشخص است که قابل تحقق نیست.

نظر شما