برزیلی‌ها پس از برد شادی را با هواداران خودی تقسیم کردند

نظر شما