کریمی سخت ترین شب ساکت را رقم زد

محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفت و گو با خبرگزاری برنا از شب سخت خود در دوران مدیریتی وی گفت.ساکت در این گفت و گو در ارتباط با موضوعات مختلف صحبت کرد که در ادامه از خبرگزاری برنا منتشر خواهد شد.

نظر شما