شگردهای جالب جاسوسی و نفوذ در نمایشگاه وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات در نمایشگاه روایت میدان، شگردهای جالب و عجیب دشمن برای جاسوسی و نفوذ در ایران به تصویر کشیده است.

نظر شما